Ubezpieczenie samochodu

• Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Posiadanie samochodu jest niewątpliwie dużym udogodnieniem życia codziennego i zapewnia poczucie komfortu na każdym jego etapie.
Samochód oznacza również odpowiedzialność spoczywającą na właścicielu pojazdu, by ten odpowiednio zabezpieczył siebie, pojazd i innych użytkowników drogi przed ewentualnymi szkodami wyrządzonymi w czasie jazdy.
Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003r. obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu mechanicznego jest ubezpieczenie go
w zakresie odpowiedzialności cywilnej, która chroni właściciela pojazdu przed roszczeniami związanymi z wyrządzoną szkodą podczas kierowania pojazdem.
TUiR Allianz świadczy obowiązkową ochronę w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 

• Ubezpieczenie AC

Zawarcie ubezpieczenia Autocasco o zwrot kosztów w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu. Zaletą Ubezpieczenia AC jest możliwość utrzymania wartości rynkowej pojazdu przez cały okres trwania umowy, a w przypadku naprawy, odszkodowanie wypłacane jest bez potrącania kwot wynikających ze zużycia części.
Ponadto opcje dodatkowe takie jak Car Assistance (pomoc w nagłych wypadkach), Informacja prawna (możliwość telefonicznej konsultacji z prawnikiem), Ochrona prawna (pomoc przy sporach prawnych) zapewniają maksimum ochrony przy rozsądnej składce.
W ofercie Ubezpieczeń komunikacyjnych TUiR Allianz Polska S.A. zawarte są również:

 

•Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów
•Ubezpieczenie Straty finansowej
•Ubezpieczenie Zielona Karta
•OC Graniczne

 

Jeśli chcesz poznać kalkulacje składki ubezpieczenia swojego samochodu – skontaktuj się z Agentem !

 

Pobierz zakres ubezpieczenia

Skorzystaj z naszego formularza!
imię i nazwisko
e-mail
numer tel.
treść
Chcesz mieć poczucie bezpieczeństwa w każdych okolicznościach – Umów się z Doradcą.